A diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt, A terhességi cukorbetegség és kezelése - Istenhegyi Géndiagnosztika

Terhességi cukorbetegség

A szerzők - irodalmi adatok és saját tapasztalataik alapján - áttekintik a GDM ellátásának aktuális kérdéseit, kitérve a glukózanyagcsere terhesség alatti megváltozásának élettanára, a kórismézés lehetőségeire, valamint az étrendi és inzulinkezelés főbb szempontjaira. A kórismézés módszerei között ismertetik az amerikai és az európai - az Egészségügyi Világszervezet által is ajánlott - eljárás eltéréseit, rámutatva utóbbi előnyeire. A kezelés vonatkozásában foglalkoznak a normoglykaemiás kezelésvezetés terhességben, így GDM-ben is követendő vércukor-célértékeivel, a bólus-bázis elvű inzulinterápia elvi és gyakorlati kérdéseivel, érintve az ultragyors hatású inzulinanalógok alkalmazhatóságát is.

Irodalmi áttekintés alapján úgy gondolják, hogy az inzulinanalógok használata GDM-ben, a terhesség A diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt gestatiós diabetes, postprandialis hyperglykaemia, kórismézés, kezelés, inzulinanalógok alkalmazása Actual questions of the care in gestational diabetes Summary The association of diabetes and pregnancy is common.

The article - based on current literary data and on clinical experiences of the authors - gives an overview about actual questions of the care in GDM, discussing the physiology of glucose metabolism, the methods of diagnosis of glucose intolerance in pregnancy, as well as the therapeutic strategy in GDM.

Analysing the differences between American and European diagnostic methods, advantages of this latter one - recommended also by the WHO - are stressed by the authors. Regarding therapy, blood glucose control assessment levels of the normoglycemic therapeutic strategy, the bolus-basis concept of insulin treatment will be discussed, touching the potential benefits of the use of short acting insulin analogues as well.

According to current literary data, the use of short acting insulin analogues after the 24th gestational week in GDM may be a safe and effective therapeutic alternative of insulin treatment in the near future. Key words: gestational diabetes mellitus, postprandial hyperglycemia, diagnosis, therapeutic strategy, use of short acting insulin analogues Terhesség és cukorbetegség társulása gyakori.

Az állapot időben történő kórismézése alapvető jelentőségű, felismeretlenül és ebből eredően kezeletlenül maradva ugyanis nagymértékben rontja a terhesség magzati és anyai kimenetelét. Nem hangsúlyozható eléggé a GDM-en átesett nők folyamatos utánkövetésének jelentősége - tekintet nélkül arra, hogy anyagcseréjük rendeződött-e a szülést követően, vagy sem - a GDM ui.

Kapcsolódó cikkünk

Ezt szem előtt tartva szükségesnek és indokoltnak tartjuk a kérdéskör egészének ismételt áttekintését, kitérve a terhesség alatti glukózanyagcsere sajátosságainak az utóbbi időben megismert részleteire, a kórismézés módszereiben még mindig megmutatkozó különbségekre, valamint a kezelési stratégia módosulásaira is. A glukózanyagcsere terhesség alatti megváltozása Élettani körülmények között az cukorbetegség étkezés kezelés fahéjjal vércukorszint terhes állapotban csökken.

Azt találták, hogy a tengerszintet jelentősen meghaladó magasságban élőkön - Peru hegyvidékén - az éhomi vércukorszint alacsonyabb a tengerszint magasságában lakókénál 4,39 vs. Megvizsgálták az éhomi vércukorszintekhez társuló inzulinkoncentrációt, valamint az inzulinérzékenység alakulását is. Megfigyelték, hogy magaslaton élők között az inzulinszint alacsonyabb, míg az inzulinérzékenység fokozott. A magasabban fekvő területeken élőknél az alacsonyabb szérum inzulin és proinzulin szint magasabb C-peptid-tartalommal társult, ennek megfelelően a tengerszinten mérthez képest megnő a C-peptid: inzulin arány is.

A fokozott inzulinérzékenységet és az állapotot kísérő hypoxaemiát tartják a magasan élők között talált alacsonyabb magzati születési súly egyik okának. Ritkábban előfordulhat ugyan, hogy már az éhomi vércukorszint is diabetesre utal, értéke azonban többnyire nem kórjelző. Jelentősen emelkedik viszont a pp. E módszerek - előszűrésként - a korábbi gyakorlat nyomán hazánkban is elterjedtek,9 noha a WHO régi és új ajánlása szerint a 75 gramm glukózzal végzett orális terhelés a diagnózisra kizárólagosan alkalmazható eljárás.

Terhességi cukorbetegség fajtái hasnyálmirigy béta sejtjeinek hiperpláziája fennállhat, fokozott inzulinszekréció sem képes biztosítani a normál cukoranyagcserét elmarad a fokozott inzulinszekréció, illetve a béta sejtek hiperpláziája sem áll fent, ebben az esetben a magzat nem kap elég tápanyagot előfordulhat az is, hogy a cukoranyagcsere-zavar már a várandósság előtt fent állt, azonban nem ismerték fel várandósság alatt manifesztálódott terhességi diabétesz az édesanya már a várandósság előtt is cukorbeteg volt A várandóság alatt a kismama gesztációs diabétesze, főleg, ha az kezeletlen marad, a magzatra is hatással van, nála is szövődmények alakulhatnak ki, melyek a szülés körülményeit és a baba születés utáni életét is befolyásolhatja. Méhlepény-elégtelenség A méhlepény sejtjei károsodnak, így romlik a baba oxigén- és tápanagellátottsága.

E fogalmak elsősorban az újabb keletű irodalomban olvashatók, bevezetésüket az indokolta, hogy ezek az értékek nem mindenben feleltethetők meg az étkezések után mért, ténylegesen pp. Ugyanezen források a 75 grammos OGTT Terhesség alatt a nem-terhes állapotra megállapított "emelkedett éhomi vércukorszint" IFG kategória nem alkalmazható. Elméleti megfontolások alapján valószínűsíthető ugyan, hogy ez az állapot terhességben is létezik, az ezt jellemző vércukorértéknek azonban alacsonyabbnak kellene lennie a jelenlegi definícióban szereplőnél.

E a kérdésről jelenleg is vita folyik.

On-line időpont foglalás dietetika A terhesség alatt terhességi cukorbetegség alakulhat ki a kismamák egy részénél, amely állapot a legtöbb esetben csak a várandósság idejére korlátozódik.

E tényezők terhesség alatti fokozatos emelkedése bizonyított, ami feltehetően összefügg a BMI - elsősorban a zsírszövet - terhesség alatti növekedésével.

GDM-ben e tényezők szintje szignifikánsan magasabbnak bizonyult a terhesség harmadik trimesterében találtnál.

a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt

Felmerült, hogy GDM-ben az emelkedett anyai szérum leptin tartalom befolyásolja a magzat antropometriai jellemzőit is. Ezen értékek ismételt méréssel történő megerősítése esetén a glukóztolerancia további vizsgálata szükségtelen és el kell kezdeni a GDM megfelelő kezelését. Amennyiben cukorbetegség közvetlenül nem igazolható, szükséges a glukóztolerancia vizsgálatának elvégzése.

Diabetes and pregnancy in: Orvosi Hetilap Volume Issue 41 ()

Az amerikai álláspont szerint2 a terhesség megállapításakor fel kell mérni az anya "GDM-kockázatát". Ha e kockázatot "magasnak" vagy "átlagosnak" véleményezik, célzott szűrővizsgálatot kell végezni. Az alacsony kockázatú csoportba sorolás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén lehetséges: 25 év a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt életkor; a terhességet megelőzően normális BMI; olyan etnikai csoportba tartozás, ahol a GDM prevalenciája alacsony ez a feltétel gyakorlatilag a kaukazoid rasszhoz való tartozást jelenti ; az első fokú rokonok között nem ismeretes cukorbetegség; a kórelőzményben nem szerepel kóros glukóztolerancia-vizsgálati eredmény, illetve anyai vagy magzati szempontból kedvezőtlen kimenetelű szülészeti esemény részletesen ld.

Ez utóbbi esetekben a glukóztolerancia vizsgálatát a lehető legkorábban el kell végezni, negatív eredmény esetén a Átlagos kockázat esetén elegendőnek tartják a Átlagos a kockázat, ha sem alacsony, sem magas rizikó nem véleményezhető. GDM áll fönn, ha két vagy több érték eléri, vagy meghaladja a feltüntetett értékhatárokat A szűrés módszere tekintetében - a korábbi állásponttól eltérően - két lehetőséget ajánlanak. Az ún. A "kétlépcsős vizsgálatban" előbb 50 gramm glukóztartalmú, 1 órás vércukormérésen alapuló "challenge tesztet" alkalmaznak.

Az OGTT tekintetében az O'Sullivan-féle grammos, és az Európában inkább használt 75 grammos terhelést egyaránt alkalmazhatónak tartják, bár ez utóbbi diagnosztikus értékére kevesebb adat áll még rendelkezésre, és - amit nem lehet eléggé hangsúlyozni - terhességben alkalmazandó értékhatárait a WHO-ajánlásban szereplőktől eltérően állapítják meg 1.

Soron kívüli ellátás

Az egylépcsős teszt előnye költséghatékony volta, végzése elsősorban "magas GDM-kockázatú" személyeken ajánlott. Az újabb irodalmi adatok fényében megállapítható, hogy mind jobban terjed a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt 75 grammos OGTT alkalmazása, a a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt határértékek azonban eltérnek a WHO állásfoglalásában szereplőtől. A teljesség kedvéért a szokásosan a fokozott kockázat mellett értékelt szempontokat táblázatosan is összefoglaljuk 2.

GDM szempontjából fokozott kckázatot jelentő tényezők A WHO-ajánlás szerint átlagos kockázat esetén a szűrést a A szűrésre minden esetben a 75 grammos "standard" OGTT-t kell alkalmazni, mindig két érték, az éhomi és a perces plazma glukóz meghatározásával.

Ennek diagnosztikus értékhatárai terhességben nem különböznek a nem-terhes állapotra megadottaktól. Az ADA- vs. WHO-ajánlás eltéréseinek két sarokköve van.

A terhességi cukorbetegség és kezelése - Istenhegyi Géndiagnosztika

Az egyik a szűrendők köre rizikócsoportok vs. A legújabb irodalmi adatok újra megerősítik a teljeskörű terhességi szűrés jelentőségét, miután e módszerrel megbízhatóbbnak bizonyult a GDM felismerése, és a terhességek kimenetele mind anyai, mind magzati szempontból javult. Míg egyes értékelések szerint e tesztreggelik szenzitivitása és specificitása megfelelő,9 egy korábbi hazai vizsgálat a 75 grammos OGTT-vel összevetve ezt nem támasztotta alá.

a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt

Ettől függetlenül álláspontunk szerint az éhomi plazma glukóz per definitionem nem lehet alkalmas a glukóztolerancia megítélésére. Más szóval, az éhomi vércukorszint ismerete hasznos segítség, de nem teszi feleslegessé az OGTT elvégzését. A macrosomia növeli a császármetszések és a születési sérülések gyakoriságát is. Számos tanulmány igazolja, hogy az optimális anyagcserekontroll csökkenti e szövődmények előfordulását.

A kezelést úgy kell megválasztani, hogy a GDM-es nő glykaemiás állapota a nem-cukorbeteg terhesekétől ne különbözzön. A vércukor-célértékek tekintetében azonban a fellelhető irodalmi adatok közel sem egységesek. Álláspontjuk igen aktív terápiás stratégiát tükröz.

a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt

Ezt azzal indokolják, hogy ily módon sikerült elérniük, hogy az újszülöttek az egészséges terhesekétől nem különböző súllyal jöjjenek a világra. Az étrendnek - a cukorbetegekével általában egyezően - kvantáltnak és naponta legalább ötszörre elosztottnak kell lennie. A legújabb vizsgálatok szerint nem ajánlott a szénhidrát- és kalóriabevitel túlzott korlátozása, mert az a magzat szempontjából kedvezőtlen hatású lehet.

Az étrend energiatartalmát a terhesség alatt érdemben nem szükséges változtatni, korlátozó tényező lehet azonban a túlzott súlygyarapodás. Ez utóbbi esetben a szénhidrátbevitelt napi grammig lehet csökkenteni.

Ennek során 75 gramm szőlőcukrot tartalmazó víz elfogyasztása előtt és utána, meghatározott időközökben mérik a vércukor szintjét.

Amennyiben helyes diéta ellenére a vércukorértékek a kívánt értékhatárokat ismételten meghaladják, a kezelést inzulin adásával kell kiegészíteni. Az inzulinkezelés stratégiájának megválasztásában a vércukorszint-emelkedés jellege prae- illetve prae- és postprandialis és mértéke az irányadó. A ritkább, csupán az éhomi vércukoremelkedéssel járó esetekben a lefekvéskor adott intermedier inzulin a választandó kezelési forma,19 amelyet szükség szerint napi kétszeri intermedier inzulin alapú rezsimmé lehet átalakítani.

Vércukorszint emelkedése dominál, ilyenkor a főétkezések előtt adott gyors hatású inzulinkészítmény alkalmazása a helyes. Ez azt jelenti, hogy minden olyan étkezést megelőzően, amikor az 1 órás pp.

Ez a gyakorlatban napi egyhárom gyors hatású inzulin injekció alkalmazását jelenti. Ha az éhomi vércukorérték is a kívántnál magasabbra emelkedik, e rezsimet lefekvéskor adott intermedier inzulinnal kell kiegészíteni. Az inzulindózist illetően egyes iskolák a terhességi kor és a testsúly alapján számított formulákkal dolgoznak.

Megítélésünk szerint az inzulinigény felmérésében és a kezdeti inzulinadag megállapításában a terhességi kor és a tápláltsági állapot mellett a hyper glykaemia mértéke az előzőekkel legalább azonos fontosságú tényező. A normoglykaemia eléréséhez és fenntartásához szükséges inzulinadag meghatározása csak egyéni titrálással, naponta legalább hat alkalommal végzett vércukormérés adatai alapján lehetséges.

A GDM kezelésének egyik visszatérő gyakorlati kérdése a terhesség alatti vércukor-önkontroll szükségessége és megvalósíthatósága. A választ szakmai és financiális szempontok egyaránt befolyásolják.

a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt

Elvben helyeselhető, ha minden GDM-es beteg lehetőséget kap vércukor-önkontroll alkalmazására. A jelenlegi hazai finanszírozási feltételek mellett e szakmai igény az esetek egy részében nem teljesülhet.

  • Terhességi cukorbetegség és kezelése - Cukorbetegközpont
  • Diabetes care hillingdon hospital
  • Az orális antidiabetikumok alkalmazása terhesség alatt a 2-es típusú diabetes és a terhességi cukorbetegség kezelésére Carol A.
  • A terhességi cukorbetegség okai és kezelése

Nevezetesen, ha a megfelelő étrendi kezelés önmagában is biztosítja a normoglykaemia fennmaradását, akkor elegendőnek tartjuk a kvantált étrend mellett történő hetenkénti, reggeli után 1 órával végzett laboratóriumi vércukor-meghatározást, a 24 órás vizelet cukor-és acetontartalmának egyidejű ellenőrzése mellett. A reggeli utáni vércukormérést az indokolja, hogy várhatóan ez a napszakos vércukorprofil legmagasabb értéke.

Amennyiben az így mért pp. Amennyiben csupán acetonuria jelentkezik, ez elégtelen tápanyag-ellátottságra, relatív szénhidráthiányra utal. Ilyenkor a teendő a bevitt szénhidrátmennyiség emelése, és a glykaemia vércukorprofillal történő ellenőrzése. Az inzulinkezelés egyértelműen a vércukor-önellenőrzés bevezetésének szükségességét jelenti. A leírtak egyben azt is jelentik, hogy az inzulinkezelés indikációja minden esetben laboratóriumi vércukormérésen kell hogy alapuljon. A GDM-et kísérő anyagcserehelyzet ellenőrzésének másik hatékony, és a napi gyakorlatban jól bevált eszköze a szérum fruktózamin-szintjének meghatározása.

Diabetologia Hungarica

A GDM gondozásának egy másik gyakori problémája a kezdő inzulindózis ok meghatározása. Klinikai tapasztalataink szerint ezt elsősorban a hyperglykaemia mértéke dönti el. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy mérsékelt hyperglykaemia pp. E látszólagos ellentmondás hátterében feltételezhetően e betegek jelentős mértékű endogén hyperinsulinaemiája áll. Az inzulinkezelés bevezetésének egy konkrét példáját az 3. Fontos annak ismerete, hogy amennyiben a terhesség előrehaladásával az éhomi vércukorszint is emelkedni kezd, a bólus inzulinkezelést lefekvéskor adott intermedier hatású bázis inzulinnal kell kiegészíteni.

Share Link

Ennek szokásos kezdő adagja gyakorlatunkban E. A most bemutatott példa eltér a korábbi gyakorlattól, amikor az inzulinkezelést GDM-ben kétszeri intermedier inzulin adásával kezdtük. A váltás magyarázata az intenzív inzulinkezelés előnyeiben - a kisebb egyszeri inzulinadagokban, a vércukor-ingadozásokhoz jobban igazítható dozírozásban és a hyperglykaemia döntően pp.

Az inzulinkezelés bevezetésének egy lehetséges példája gestatiós diabetesben az éhomi vércukorszint emelkedése esetén - pl. A kérdés természetesen a terhesség egésze vonatkozásában, azaz a praegestatiós diabetesszel társult terhességre kiterjesztve is részletes elemzést igényel, a jelen munkában azonban csak a GDM-mel kapcsolatos álláspont ismertetésére szorítkozunk.

Minden kismamánál elvégzik a cukorterheléses vizsgálatot

E készítmények adásának különös előnyét ultragyors hatásuk, és ezzel összefüggésben a döntően prandialis vércukor-emelkedést megelőző tulajdonságuk jelenti. E tulajdonságuk GDM-ben az előzőekben ismertetettek alapján kiemelt jelentőségű lehet. E feltételezés helytálló voltát több, a legutóbbi időben megjelent klinikai tanulmány igazolja.

E korlátozás elvi hátterét az inzulin módosított szerkezetével korábban összefüggésbe hozott potenciális teratogen hatás, illetve a növekedési tényezőkkel való interakció lehetősége képezi, amelyeknek azonban GDM-ben a kezelés rendszerint későbbi azaz az embryogenesis befejeződését követő bevezetése miatt a praegestatiós diabeteshez képest elhanyagolható a jelentősége.

Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy az említett aggodalmak létjogosultságát az általunk ismert legújabb irodalmi adatok nem támasztották alá. Diabetes Care American Diabetes Association: Clinical practice recommendations Diabetes Care SS79, Part l: Diagnosis and definition of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. Diabetic Medicine Diabetologia Hungarica 8 Suppl. Diagnosis and treatment, Saunders Company, Philadelphia, Magyar Nőorvosok Lapja J Eur Endocrinol lektorálás alatt Pettit, DJ: The g oral glucose tolerance test in pregnancy.

Diabet Med Magy Belorv Archa diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt Brit Med J Jovanovic, L: Role of diet and insulin treatment of diabetes in pregnancy. Clin Obstet Gynecol King, J, Allen, L: Nutrition during pregnancy. Am J Obstet Gynecol Diabetes Garg, S, Pennington, M, Anderson, J: Maternal and fetal outcomes between human regular and Humalog insulin treated pregnancies in type 1 diabetes.

a diabetes mellitus kezelése a terhesség alatt

Diabetologia 42 Suppl. Diabetic Medicine 18 Suppl. Közlésre érkezett: Közlésre elfogadva: A szerző levelezési címe: Dr.

Fontos információk