Diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés

Diabetologia Hungarica

Winkler Gábor dr. Az összefoglaló dolgozat áttekinti azokat az előzményeket, amelyek e felismerés alapjául szolgáltak: a glykaemiás állapot szövődményekre gyakorolt hatását elemző vizsgálatokat, valamint a glukózanyagcsere jellemzőinek megítélésében bekövetkezett változásokat és azok még tisztázandó kérdéseit. Megvilágítja a pp. Kulcsszavak: pp.

Why is this question so important just now? Summary Postprandial pp. The article reviews those facts, which have led to this recognition: the prospective studies analyzing the correlations between the glycemic state and the vascular complications, as well as the changes in the evaluation of the "physiological glycemia" and its still unanswered questions.

alacsony vércukorszint kezelése

The pathogenetic importance of postprandial hyperglycemia will be discussed, including the possible therapeutic intervention strategies for its prevention. Keywords: pp. Vércukorszint kívánatos célértéke is. Dolgozatunk e kérdések áttekintésére tesz kísérletet, röviden összefoglalva a diabeteszes anyagcsere-ellenőrzés az anyagcsere-állapot kívánatos célértékekben kifejezett minősége és a szövődmények kapcsolatát elemző vizsgálatok történetét és eredményeit is.

Az anyagcsere-állapot és a szövődmények kapcsolatát elemző prospektív vizsgálatok Az első vizsgálatok az intenzív inzulinkezelés ICT: az eredeti terminológia szerint intenzív-konzervatív inzulinkezelés, szemben az inzulinpumpák nyújtotta ugyancsak "intenzív" kezelési eljárásokkal.

  • Там в похожем на Землю поселении обитают твои плоть от плоти внуки.

Ez utóbbi CSII - folyamatos subcutan inzulininfúzió - néven vált ismerttéa vércukorönkontroll és az anyagcsere hosszabb távú állapotát markerként jelző HbA1c elterjedésével, 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőkön, Európában indultak. Egy részük intervenciós tanulmányként szerveződött, mint a Kroc- ,8 az Oslo- ,9 a Steno- ,10 és a Stockholm- ,11 vizsgálat, más részük keresztmetszeti megfigyelésen alapult.

Ez utóbbiak között az egyik legtöbbet idézett munka az 1-es, illetve 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőket egyaránt magába foglaló Wisconsin Epidemiológiai Vizsgálat A felsoroltak közös vonása, hogy az anyagcsereállapot és a microvascularis szövődmények, azon belül is elsősorban a diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés összefüggésének vizsgálatát állították a középpontba. Döntően a hosszú távú anyagcserehelyzetre helyezték a hangsúlyt, az elemzett paraméterek között azonban több vizsgálat esetében megfigyelhető a 24 órás átlagos vércukorszint, vagy a vércukorszint ingadozásának elemzése is.

Vércukorszint konkrét célértékét csak a Steno-vizsgálat jelölte meg 1. E döntően szekunder prevenciós szemléletű vizsgálatokkal szemben a Diabetes Control and Complications Trial DCCT primer prevenciós és szekunder intervenciós csoportot is tartalmazott. S bár vizsgálta a két kezelési csoport átlagos vércukorszintjében mutatkozó különbséget, a pp. Az anyagcserehelyzet és a microvascularis szövődmények kapcsolatát elemző fontosabb diabetológiai vizsgálatok Jelmagyarázat az angolszász eredetű rövidítések angol elnevezését és annak magyar jelentését is feltüntettük : P: prospektív; M: multicentrikus; R: randomizált vizsgálat; 1DM: 1-es, 2DM: 2-es típusú diabetes mellitus; MÉ: a manifesztáció életkori ideje; MI: a manifesztációtól eltelt idő; CT: konvencionális kezelésére láb sebek cukorbetegség conventional treatment ; ICT: intenzív inzulinkezelés intensive conventional treatment ; CSII: inzulinpumpás kezelés continuous subcutan insulin infusion ; KTH: a diabetes konvencionális kezelése; ITH: a diabetes intenzív kezelése; INZ: napi inzulindózis; GHb: glikált hemoglobin; MBG: 24 órás átlagos vércukorszint mean blood glucose ; PPVC: pp.

Közülük a New research cure type 1 diabetes volt az egyetlen, amelyik értékelési szempontjai közé a vércukorszint-ingadozások nagyságát diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés közvetve a pp. A felsorolt vizsgálatok meggyőzően bizonyították a tartósan jó anyagcserehelyzet microvascularis szövődményeket preveniáló hatását, sőt, a reverzibilis stádiumú szövődmények regresszióját.

Diabetologia Hungarica

Az összefüggések a retino- a nephro- és a neuropathia esetében egyaránt megerősíthetők voltak. Hasonlóan kedvező eredmények a macrovascularis szövődmények esetében nem voltak bizonyíthatók, bár egyes vizsgálatokban - így a DCCTben - e szövődményformák diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés mérséklődése is tendenciájában megfigyelhető volt.

A macrovascularis szövődmények és az anyagcserehelyzet összefüggésének tisztázása kiemelt jelentőségű 2-es típusú diabetesben. Az diabetes e típusában napjainkig végzett legnagyobb esetszámú és leghosszabb időtartamú vizsgálat, a UKPDS bizonyította, hogy a cukorbetegség "intenzív kezelésével" elérhető kedvezőbb anyagcserehelyzet mind a diabeteszes eredetű halálozást, mind az összes diabetesszel összefüggő szövődményt szignifikáns mértékben csökkenti a csak rosszabb anyagcsere-állapotot biztosító konvencionális kezeléssel szemben, de a szorosabb anyagcsere-vezetés macrovascularis kockázatot myocardialis infarctust csökkentő hatása az összes csoport tekintetében nem volt igazolható.

Cukorbetegség

A jelen munkának nem tárgya e vizsgálat elemzése, az eredmények közzétételét követő pro és kontra észrevételek értékelése. A klinikus számára az a következtetés vonható le, hogy a normoglykaemia lehető legteljesebb megközelítése és hosszú távú fenntartása a microangiopathiás szövődmények megelőzése, illetve progressziójának lassítása céljából a diabetes minden formájában elengedhetetlen követelmény.

Az is kétségtelen, hogy 2-es típusú diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés az atherogenesis szempontjából kiemelt jelentőségű társbetegségeket - vagy nézőpont kérdése, kísérő jelenségeket - a hypertoniát, illetve a hyper- és dyslipidaemiát célzottan szűrni, és felismerésüktől kezdve hatékonyan kezelni kell.

E tekintetben kiemelt jelentőségűnek tűnik az élettani glykaemiás tartományt esetenként meghaladó vércukorszintemelkedések szerepe és - ezzel összefüggésben - a pp. A vércukorszint "élettani" tartományának tisztázatlan kérdései A vércukorszint "normális" értéke szakértői testületek epidemiológiai megfigyeléseken alapuló állásfoglalását tükröző, egységesen elfogadott és alkalmazott konvenció.

Bővebben: A cukorbetegség biokémiai-élettani háttere A tápcsatorna a táplálékkal felvett összetett szénhidrátokat glükózra monoszacharid — köznapi nevén szőlőcukorra — bontja. Ez azt jelenti, hogy minden emészthető szénhidrát hasonló hatású a szervezetre, bár a lebontás sebessége fontos tényező. A glükóz a bélből felszívódva a vérbe kerül, és ezúton a test minden részére eljut. A hasnyálmirigy pancreas Langerhans-szigeteiben ezzel egy időben az úgynevezett béta-sejtek egy hormont, inzulint [6] [7] termelnek és bocsátanak a keringési rendszerbe.

Egészséges anyagcseréjű emberekben is sok tényezőtől befolyásoltan ingadozik. OGTT alkalmazása lehetőséget ad ugyan a glukóztolerancia megítélésére és cukorbeteg étrend kezelés vagy "kóros" voltának véleményezéséreez azonban a fiziológiástól eltérő terhelést jelent, és nem szimulálja valósan a pp.

Ezen túlmenően, a "tolerancia" mértékét kizárólag a perces érték alapján állapítja meg. Az újabb keletű irodalomban meghonosodott egy kifejezés, a "postchallenge plasma glucose" PG fogalma, amely valamely tesztanyag alkalmazását követően meghatározott idővel mért vércukorszintet jelenti.

Minthogy - a WHO ismételt állásfoglalása ellenére, elsősorban a gestatiós diabetes szűrési és diagnosztikai módszereiben még mindig különböző eljárások és tesztdózisok használatosak - a 75 grammos OGTT Mások - elsősorban német munkacsoportok - a postchallenge értékek alatt a terhelés különböző időpontjában a Külön kifejezéssel jelölik azt a maximális vércukorszint-emelkedést, amely a glukózterhelést követően mérhető ez az ún.

PG spike, PGS. Az OGTT perces értéke a vizsgálatok túlnyomó többségében szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a macroangiopathiás szövődményekkel, s a különböző PG-értékek és a PGS nagysága, valamint a korai macrovascularis károsodások között is hasonló összefüggés volt kimutatható.

Az említett mutatók az atherosclerosis kockázatának szempontjából az anyagcsere hosszú távú helyzetét jelző mutatónál, a HbA1c-nél is érzékenyebbnek mutatkoztak.

Cukorbetegség – Wikipédia

Ebből adódóan a pp. Vércukorszintés a PG-oszcillációk cardiovascularis kockázatban betöltött szerepének tisztázásában. Sőt, fölvetette az élettani pp. Vércukortartomány mind sürgetőbb meghatározásának szükségességét, egyben előrevetíti a röviden már érintett "dysglykaemiás" állapot kockázatbefolyásoló hatásával kapcsolatos elemzések indokoltságát is.

A postprandialis csúcs és az oxidatív stressz Az oxidatív stressz definíció szerint a reaktív oxigén vegyületek "szabad gyökök" képződése és a szervezet antioxidáns védelme közötti egyensúly felborulása.

Számos adat bizonyítja, hogy diabetesben az oxidatív stressz fokozott. E folyamatokban jelentős a pp. Csökken a nitrogén-monoxidképződés, fokozott mértékben jönnek létre szabad gyökök, s e folyamatok együttesen endothelialis dysfunctio kialakulásához vezetnek. A macrovascularis kockázat elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség problematikája.

viszketés genitális cukorbetegség kezelésében

Jól ismert patogenezisében az endogén hyperinsulinaemia és proinsulinaemia szerepe is,23,24,31 és ezeknek a zsíranyagcserére, illetve növekedési tényezőkre gyakorolt hatása. A cél elérését szolgálják dietoterápiás erőfeszítéseink is kvantált érend ajánlása, az ételek glykaemiás indexének figyelembevétele, vagy a betegek számára könnyebben elsajátítható "gyors" és "lassú" szénhidrát-összetevők arányának meghatározása diabetes me módszerek nem hagyományos kezelés.

Megvalósítását, egyénre adaptált módszerének megválasztását a rendelkezésre álló egyre bővülő gyógyszerválaszték is segíti. A legfontosabb farmakológiai lehetőségeket a 2. Nem szükséges eléggé hangsúlyoznunk, hogy az adott esetben legmegfelelőbb kezelés megválasztása a diabetes típusának és klinikai jellemzőinek pl. Az is természetes, hogy - az ultragyors hatású analóg inzulinok kivételével - a ma gyógyszertári forgalomban lévő szerek alkalmazásának elsődleges területe a 2-es típusú cukorbetegség, annak is azon formái, ahol még legalább reziduális ß-sejt-működés remélhető.

cukor diabétesz betegség kezelés

Felvethető, hogy e szerek széleskörű hozzáférhetővé válásával a 2-es típusú diabetes farmakológiai kezelésének algoritmusát is újra kell gondolnunk. Nem kizárt pl. Egy másik jövőbeni kombináció lehet glitazonok és glinidek - a mai engedélyezési előiratban még nem szereplő - együttes adása is.

Arra tassels leg cukorbetegség kezelése kérdésre, hogy a pp. Vércukorszintemelkedés mérséklése valóban hozzájárul-e a macrovascularis szövődmények megelőzéséhez, illetve progressziójuk lassításához, csak jól kontrollált, hosszú távú, a tényeken alapuló orvoslás elveinek eleget tevő prospektív, klinikai vizsgálatok adhatnak választ.

Irodalom 1. Monnier, L: Is postprandial glucose a neglected cardiovascular risk factor in type 2 diabetes? Eur J Clin Invest 30 Suppl.

Del Prato, S: Postprandial hyperglycaemia - the necessity for better control. Intern J Clin Pract Suppl. Hanefeld, M: Post-prandial hyperglycaemia and vascular disease.

Переступив порог, Патрик даже не заметил, что в комнате темно. Но когда он вошел, свет зажегся, и молодой человек на мгновение потерял ориентацию. "Неужели я попал не. Должно быть, ошибся тоннелем. - Нет, разум отверг эту мысль, пока он торопливо оглядывал комнату, - это именно та комната.

Diabetologia Lancet World Health Organization: Diabetes mellitus. WHO, Geneva, Technical report series No 7. European Diabetes Policy Group: A desktop guide to type 2 diabetes mellitus.

Diabetic Med The Kroc Collaborative Study Group: Blood glucose control and the evolution of diabetic retinopathy and albuminuria. N Engl J Med Brit Med J Diabetes 34 Suppl. Reichard, P, Nilsson, BY, Viszketés genitális cukorbetegség kezelésében, U: The effect of longterm intensified insulin treatment on the development of microvascular complications of diabetes mellitus.

  1. Наверное, - мрачно отозвался Ричард.

Klein, R: Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Diabetes Care The Diabetes Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependendt diabetes mellitus.

Diabetes 43 Suppl. An Intern Med Suppl. Diab Res Clin Pract Diabetes Care 23 Suppl. World Health Organization: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Report of a WHO consultation. Barrett-Connor, E, Ferrara, A: Isolated postchallenge hyperglycemia and the risk of fatal cardiovascular disease in older women and men.

Haller, H: Postprandial glucose and vascular disease.

Diabetic Med SS56, Betteridge, J: What is oxidative stress? Metabolism 49 Suppl. Diabetologia Hungarica 9: Diabetologia Hungarica 8: Ceriello, A: The postprandial state and cardiovascular disease: relevance to diabetes mellitus.

100 diabétesz kezelésében

Diab Metab Res Rev Ceriello, A: The emerging role of postprandial hyperglycemic spikes in the pathogenesis of diabetic complications. Diabet Med ,

Fontos információk