Diabetic diet patient education pdf

Világszerte millió, Magyarországon mintegy ezer ember szenved cukorbetegségben. A halálokok közül a diabetes szövődményei vezető helyet foglalnak el. A cukorbetegek évvel előbb halnak meg szövődményben, mint egészséges társaik.

Az edukációnak igen fontos szerepe van a cukorbetegek morbiditási mutatói, az életminőség alakulásában, mert a cukorbetegek tudásszintjében hiányosságok tapasztalhatók az inzulinterápia, a diéta, a mozgás tekintetében.

A szövődmények kialakulását is kevesen ismerik. Irodalmi adatok és tapasztalataink szerint interaktív multimédiás oktatóanyagok segítségével a betegek tudásszintje eredményesen javítható, ami hatással lehet életkilátásukra.

diabetic diet patient education pdf

Kulcsszavak: betegoktatás, cukorbetegség, inzulinterápia, dietoterápia, multimédiás technika Role of multimedia education in diabetes care Summary: Diabetes mellitus is an endemic disease of the XXI.

Worldwide million, in Hungary about people are suffering from this disease. Diabetes is a leading cause of death. The life expectancy of diabetic patients is years shorter due to complications of diabetes, than their contemporary.

Education influences crucially the figures of morbidity as well as the quality of life of diabetic patients because the knowledge level of diabetic patients is insufficient regarding insulin therapy, diet and physical activity.

Only a few patients have sufficient knowledge regarding the complications of diabetes. Based as well on literary data as well on our own experiences the knowledge of patients can be improved significantly by using multimedia teaching material, and this may improve life expectancy. Ha tehetünk valamit, ne ingadozzunk!

A legmagasabb prevalencia a közel-keleti, észak-afrikai, ázsiai és észak-amerikai régióban mutatkozik as adatok szerint Európában diabetic diet patient education pdf 53 millió cukorbetegségben szenvedő, 20 és 79 diabetic diet patient education pdf közötti személy él. Statisztikák szerint ig számuk 64 millióra emelkedhet.

A halálokok között a diabetes szövődményei vezető helyet foglalnak el. A cukorbetegek évvel előbb halnak meg, diabetic diet patient education pdf cardiovascularis betegségekben, mint a nem cukorbeteg társaik. A betegek közel fele diabetic diet patient education pdf tisztában betegsége jellemzőivel. Ezen tények miatt az edukációnak igen fontos szerepe van ellátásukban, mellyel a betegek morbiditási és mortalitási mutatói, illetve életminősége egyaránt javítható.

Abban igen sokan egyetértenek, hogy neuropátia jelentése egészségügy leginkább költséghatékony módszere a betegoktatás, azonban csak azok az edukációs programok működképesek, amelyeknek sikerül elérni a betegek együttműködését. A technikai fejlődés a kommunikációs eszközök folyamatos átalakulását hozza, ami természetesen a munka a témában kezelése és megelőzése cukorbetegség érhető az emberek mindennapos munkájában, a tanulásban, a szabadidejük alakításában.

Az edukációban is az eddigiektől eltérő információs eszközökre, módszerekre van szükség. Az interaktív multimédiás oktatási anyagok új lehetőséget biztosíthatnak a betegek tudásszintjének növelésére, ami hosszabb távon hatással lehet ezen betegek életkilátására.

Az infokommunikációs és tanulási technikák fejlődése Az infokommunikációs technikák fejlődése folyamatos hatást gyakorolt a tanulás-tanítás eszközrendszerére. A taneszközök generációk szerinti csoportosítására Wilbur Schramm, a kommunikáció tudományának megteremtője adott igen jól használható leírást.

Minden önálló tárgy, makett, kép ezen körbe tartozik. Egyedi megjelenésűek, bemutatásuk ugyanakkor nem igényel további külső komponenst, technikai eszközt. A második nemzedékbe tartozó eszközök A közzététel fejlődésének kulcsfontosságú lépése volt diabetic diet patient education pdf nyomtatás felfedezése, amellyel a tananyagok, ábrák, tesztek gyorsan, olcsón sokszorosíthatóvá váltak.

Ezen generáció kulcsfontosságú jellemzője, hogy a sokszorosított példányok még mindig önhordozók, azaz gépi létrehozásukat követen további külső eszközt, komponenst alkalmazásuk, használatuk során már nem igényeltek.

A technika robbanásszerű fejlődése, a digitális diabetic diet patient education pdf ezen audiovizuális tartalmak terjesztését, majd használatát egyre egyszerűbbé, olcsóbbá, ezáltal egyre szélesebb körben hozzáférhetővé tette.

Mivel az audiovizuális tartalmak a tanuló figyelmét a hagyományos oktatási tartalmaknál lényegesen jobban felkeltik, a tanulás folyamata sokkal intenzívebbé válhat. A negyedik nemzedékbe tartozó eszközök A negyedik nemzedékhez olyan önálló tanítóprogramok tartoznak, amelyek a tanítást az egyén igényeihez alkalmazkodva, személyre szabottan vezérlik. Ezek a tartalmak alapvetően számítógépeken vagy interaktív videoberendezéseken futnak. A multimédiás megoldások mellett nem egy esetben már virtuális valóság típusú megjelenítéseket is alkalmaznak.

diabetic diet patient education pdf

A kezdetekben csak a nyelvi laboratóriumokban használt megoldások a tanuló és a tananyag között olyan interaktív kapcsolatot hoznak létre, melyek még hatékonyabbá teszik az átadott információ rögzülését.

Mivel az internet az interaktív multimédiás képzést immár érdemi földrajzi korlátok nélkül elérhetővé teszi igen széles tömegek számára, a korábbi tanulási modellek alapjaikban fogalmazódnak újra.

Napjainkra az internet biztosítja a legnagyobb tanulási lehetőséget a világ meghatározó részén. A számítógépes animációk, a beszédhangok és egyéb hangeffektusok segítségével a tanuló ébersége hosszabb ideig tartható fenn, ezáltal a hagyományos oktatási technikáknál nagyobb mennyiségű információ adható át. A multimédia fogalmát kezdetben az információhordozó megjelölésére használták. A tartalomdigitalizáció általánossá válásával a multimédia gyakorlatilag megkerülhetetlen, általánosan elterjedt információátadási technikává vált.

Napjainkban a multimédia már olyan fejlett, nagy számításigényű megoldásokat alkalmaz, mint a látszólagos valóság virtual reality. Az információ minél könnyebben értelmezhető átadása mellett egyre inkább szemponttá válik az információátadás élményt teremtő karaktere.

A multimédiát ezzel szemben az jellemzi, hogy az időfaktorral változik, hasonlóan a mozgóképekhez vagy a hangfelvételekhez.

A multimédiás tartalom akkor válik interaktívvá, amikor a multimédia alkalmazása során a továbblépés sorrendje a tanuló interakciójától függ. A felhasználó népi orvosság kezelésére cukorbetegség interaktív környezetben a témát érdeklődési körének megfelelő perspektívában élvezheti.

Multimédia szerepe Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák diabetic diet patient education pdf számítógépes animációkat, hanghatásokat az oktatóanyagokban. A diasor megértéséhez nagyban hozzájárulhatnak ezen hanghatások, zenei bejátszások, melyek a tanulást élménnyé nemesíthetik.

A korszerű programok által kínált lehetőségekkel azonban vissza is lehet élni, ami a figyelem indokolatlan elterelésével az információátadást éppen megnehezítheti. A rosszul megválasztott hang, háttér, animáció pont a multimédiás diasor lényegéről vonhatja el a figyelmet. Az alkalmazott eszközök arányos megválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy célt érjünk el. Az oktatott közösség sajátosságaihoz igazodva alkalmanként egy-egy dia cseréje válhat szükségessé.

Egyes betegek számára a program egyértelmű, míg mások számára nehezen értelmezhető lehet. Az egyszerű, orvosi zsargont kerülő nyelvezet, néhány egyszerű ábra, a fontosabb üzenetek összefoglaló megismertetése alapvető követelmény az oktatócsomag összeállításánál.

Figyelmet kell fordítani diabetic diet patient education pdf, hogy a program az egészségügyi dolgozók számára alkalmanként magától értetődő lehet, de a betegek nagy többsége számára annak értelmezése gondot jelenthet. A célcsoportot összezavarhatja a túl sok szám- és irodalmi adat, a bonyolult grafikonok. A célcsoport pontosan legyen kiválasztva. Az oktatás célja és a tartalom legyen mindig összhangban egymással. A programok alapvető ismereteket tartalmazzanak, a lényegre koncentráljanak. Az átadni kívánt információ ne legyen túlzsúfolt, túlrészletezett.

Cukorbeteg-oktatás történeti áttekintése Az egyes és kettes típusú cukorbetegség egy életen át tartó, idült betegség, állapot.

  • Быть может, предложишь девушке выпить.
  • Причины тому ни я, ни наш невролог не обнаружили.

A betegek kezelésének vezetése során a betegek életmódjával való foglalkozás szükségessége már az es években hangsúlyt kapott. Nem véletlen, hogy a diabetes-munkacsoport emblémáján Eliot P.

Joslin cukorbetegség klinika diagnosztika kezelés diabetológus három szimbolikus táltos paripája jelenik meg, ami a megfelelő étrend, a diabetic diet patient education pdf mellett az inzulinkezelés közös eredményességét kívánja szimbolizálni.

Az elmúlt évtizedekben a betegség gyógyításával diabetic diet patient education pdf vallott nézetek megváltoztak. A múlt század közepéig a beteg csak alanya volt a betegség kezelésének. Az es évek elején először az angolszász, majd a skandináv területeken, később Európa keleti részében is elterjedt a partnerségre épülő kapcsolat a beteg és az egészségügyi dolgozók között. Lawrence ban fogalmazta meg, hogy: A cukorbeteg gyakorlati készségének növelése a kezelés legfontosabb részét képezi.

Az amerikai Moxon ben arra a következtetésre jutott, hogy Diabetesben minden kezelés csupán időpocsékolás mindaddig, amíg a beteget gondosan meg nem tanították, miképpen kezelje saját magát ben L.

Az eredmény eléréséhez az akkor korszerűnek mondható eszközökre és a betegséggel kapcsolatos információ átadására volt szükség Szuchy Krisztina Ágnes A betegedukációra vonatkozó bizonyítékok bővülése ellenére a betegoktatás Európában csak nagyon lassan ment át a mindennapi gyakorlatba ben az Európai Diabetes Társaság EASD Genfben megalapította a Cukorbeteg-oktatási Munkacsoportját DESG. Célkitűzésük között szerepelt, hogy a korábban elterjedt terápiaközpontú kezelést betegközpontú ellátási mód váltsa diabetic diet patient education pdf, a tevékenység aktív tagja legyen maga a beteg.

Assal, aki a betegedukációs képzések mellett felhívta arra is a figyelmet, hogy nincs értelme ros szul edukált betegeken újabb és újabb terápiás technológiák eredményét vizsgálni. Érvelése szerint a betegek megfelelő oktatásával sok esetben a régi módszerekkel is annyival jobb eredmények érhetők el, hogy az edukáció nélküli eredmények értelmüket vesztik.

Bikich György foglalkozott a cukorbetegek cukorbetegség kezelés áfonya levelei kapcsolatos ismereteinek bővítésével.

diabetic diet patient education pdf

Az eredményes öngondozáshoz elengedhetetlen az ismeretek megszerzése, a készségek fejlesztése, elsajátítása. A betegoktatás része a helyes gyógyszer- illetve inzulinadagolás megtanítása, a betegek pszichikai állapotának fejlesztése, a szükséges életmódbeli változtatások sikeres végrehajtása. A diabetes témájú információk ma már számos forrásból televízió, újságok, internet elérhetők, de talán legjobb, ha a betegek otthon, nyugodtabb körülmények között is hozzáférnek a szükséges információkhoz.

A hagyományos betegoktatás nyomtatott tájékoztatók, csoportos edukáció rövid távon eredményesek, ám hosszú távon már nem mutatható ki pozitív hatásuk. A különböző oktatási módszerek közül a szóbeli oktatás a legkevésbé hatékony módszer.

- kapcsolódó dokumentumok

A multimédiás módszerek a video- és audioanyagok használatával az írott oktatási anyagoknál hatékonyabbnak bizonyultak. Az illusztrációkkal tarkított írásos anyagok hatékonyabbak, mint a csak szöveget tartalmazók. Alkalmazásuk elterjedését leginkább a betegek érdeklődésének, együttműködésének hiánya és az állandó szakmai karbantartási igény befolyásolja.

Ezen csoportos cukorbeteg-oktatási program célja a résztvevők tudásának, készségének fejlesztése volt, lehetővé téve számukra a megalapozott önálló döntéshozatalt életvitelük, terápiavezetésük vonatkozásában. A rendszert az Egyesült Királyságban élő cukorbetegek körében tesztelték. A program keretében hat héten keresztül heti rendszerességgel két-két órás csoportos képzéseken vettek részt az intervenciós ág betegei.

A kontrollcsoport tagjai rutin ellátásban, diabetesoktatásban részesültek, ami egy 30 perces dietetikusi, illetve egy 15 perces diabetológiai szakápolói egyéni konzultáció formájában valósult meg.

diabetic diet patient education pdf

A vizsgálat során összesen intervenciós csoportba tartozó és kontrollcsoportos beteg klinikai, életmódi és pszichoszociális mutatóit értékelték.

A program eredményességét validált kérdőívvel mérték fel a betegek diabetesre, táplálékbevitelre, fizikai aktivitásra, vércukormérésre, illetve lábápolásra vonatkozó öngondoskodási ismereteik vonatkozásában. A vizsgálat alapján statisztikailag szignifikáns javulás volt elérhető az X-PERT Health betegek intervenciós csoportjában a testtömeg, a BMI, a haskörfogat, az összkoleszterinszint, a diabetesismeretek, a fizikai aktivitás szintje, a lábápolás, a gyümölcs- és zöldségfogyasztás tekintetében.

Olyan mobilalkalmazások válnak széles körben hozzáférhetővé, amelyekkel a betegség önmenedzselése jelentősen javítható. Vizsgálatok igazolják, hogy a cukorbetegség kezelésének egyik hatékony módszere a mobileszközök használata, eredményesen javítható velük a páciensek életminősége.

diabetic diet patient education pdf

A program adatbázisa hazai ételeket kínál a magyar felhasználók számára. Az adatbázist preklinikai vizsgálatokban validálták,17 majd klinikai vizsgálatokban igazolták a mobilapplikáció alkalmazhatóságát kardiológiai rehabilitációra került cukorbetegek körében.

A Lavinia rendszer amellett, hogy segítette a betegeket a napi étkezési gyakorlatuk minél pontosabb megismerésében, egyben folyamatosan bővülő adatbázist képez, melyre a későbbiekben komplex vércukorpredikciós algoritmusok épülhetnek. Az ez irányú első eredményekről a fejlesztő munkacsoport már beszámolt. Következtetések A cukorbetegség korunk egyik leggyorsabban terjedő, nem fertőző népbetegsége, egy olyan világszintű probléma, mely nem válogat korok és nemek között.

A cukorbetegek jelentősen hamarabb halnak, mint egészséges társaik, amiben meghatározó szerepe lehet annak a ténynek, hogy a betegek közel fele nincs tisztában betegsége jellemzőivel. A betegek oktatásának ezért igen fontos szerepe van a cukorbetegek ellátásában. A betegoktatás várható hatása: a halálozási mutatók csökkenése, a betegek életminőségének javulása.

Az edukációval a betegeket képessé kell tenni a betegségükhöz való élethossziglan tartó alkalmaz- 6 Szakdolgozói rovat kodáshoz.

А там ты будешь предоставлена самой. К счастью, твое помещение не слишком далеко от входа в луч. Николь и Синий Доктор высадились.

Ki kell alakítani bennük az egészséges életmódra való törekvés szemléletét. A folyamatosan növekvő oktatási igény és az ettől lényegesen elmaradó tempóban bővülő oktatási kapacitások nyíló ollóját sikeresen kezelhetik a multimédiás oktatócsomagok.

A betegség onme-nedzselésében, a helyes életmód, étrend kialakításában nyújtanak segítséget a mobilalkalmazások. A számos hasznos fUnkció mellett a dietetikai ajánlások alapján tobb hiányosságot is feltártnak, amelyek kiküszobolése, illetve a hatékonyság és megbízhatóság validálását célzó klinikai vizsgálatok az orvosi eviden-ciák erosítését, valamint az ilyen jellegu alkalmazások további terjedését is elosegíthetik.

A multimédiás oktatócsomagok éppúgy célozhatják a betegek egészségi állapotának kézben tartását, mint a hagyományos betegedukációs megoldások. Lényegi részük a betegek egészségi állapotukra vonatkozó kritikus tudatosság növelése.

Közlésre érkezett: március Közlésre elfogadva: november International Diabetes Federation; Schramm W: Mass media and national development: the role of information in the developing countries. Stanford University Press, Stanford, Calif. Technológia Tudomány - Szakképzés.

A multimédiás oktatás szerepe a cukorbetegek ellátásában

Diabetologia ; Fövényi J: A diabéteszedukáció hazai története I. Diabetic Medicine ; ChomutareT, Fernandez LL, Arsand E, Hartvigsen G: Features of mobile diabetes applications: review of the literature and analysis of current applications compared against evidence-based guidelines.

J Med Internet Res ; e Gyuk P, Lorincz T, A. Neumann Kollokvium kiadványa. Rövidített alkalmazási előírások Forxiga 5 mg és 10 mg filmtabletta Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Fontos információk