Modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek. Csupa hasznos

A gyermekek és a tizenévesek modern diabéteszes kezelése

Gyermekgyógyászati Klinika Medico Uno Rt március 1. Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikusautoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina 3 2. Cardiovascularis rizikófaktorok 1-es típusú gyermekkori diabetesben Dr.

Krikovszky Dóra A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetes kezelésében Dr. Madácsy László 24 3 3 1.

Mi az a gyermekdiabétesz nap?

Genetikai faktorok szrepe a béta-sejt specifikus autoimmunitás kialakulásában Dr. Hermann Róbert, Lukács Krisztina Az ún. Tehát az inzulintermelı β-sejtek immunmediált pusztulása genetikailag fogékony egyénekben indul el környezeti tényezık hatására. A betegség penetranciáját a dinamikus változó környezeti faktorok mint pl.

Miért van értelme a genetikai faktorok vizsgálatának? Diagnosztikai segítség diabétesz típusa, társuló betegségek 4 4 Az 1-es típusú diabétesz pathomechanizmusának megértéséhez alapvetı fontosságú a genetikai faktorok szerepének megismerése a β-sejt specifikus autoimmunitás megjelenésében.

A cukorbetegség okai

Már napjainkban is lehetıség van genetikai, immunológiai és metabolikus vizsgálatok segítségével a prediabéteszes állapot azonosítására, mely megkönnyíti a T1D korai diagnózisát. Ez a célja az 1-es típusú diabéteszes gyermekek testvérei esetében a követési protokoll alkalmazásának. A finn DIPP és az amerikai DAISY vizsgálat eredményei szerint a követett prediabéteszes gyermekek esetében a T1D diagnózisakor alacsonyabb volt a vércukorszint, jóval ritkább és enyhébb volt a diabéteszes ketoacidózis, valamint annak szövıdményei és ezáltal rövidebb volt a hospitaizáció is.

Emellett e gyermekek az elsı évben a nagyobb reziduális β-sejt tömeg miatt alacsonyabb insulin adaggal voltak kezelhetık, emiatt kevesebb volt a hypoglikaemiás esemény is.

Legfrissebb kongresszusok

A normoglikémiához közelebb esı vércukorátlag tükrözıdött a jobb HbA1c értékekben is. HLA: T1D genetikai szuperlókusz DQB1 primer genetikai determináns - DQA1, DRB1 módosító hatása - HLA B lókusz módosító hatása - További nem feltérképezett módosító gének - a HLA haplotípusok komplex interakciója - HLA génfrekvenciák populációs variációja - HLA effektus idıbeni változása 7 7 A human leukocyta antigének a 6-os kromoszóma rövid karján kódolódnak, itt több mint gén található, melyeket a modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek való elhelyezkedésük és funkciójuk alapján több osztályba sorolnak.

A HLA poligénes szuperlókuszként modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek meg az egyéni diabétesz fogékonyságot, e markerek használatosak a genetikai rizikó megbecslésére, illetve populációszőrésre. A diabétesz incidencia értékek az etnikailag és genetikailag közel álló európai népcsoportokban is széles tartományban mozognak.

Ezért az egyes etnikai csoportokban indokolt külön-külön definiálni a cukorhelyettesítő sütéshez diabetogén és védı HLA variánsokat. A thymus központi szerepet játszik a magzati és újszülöttkori immuntolerancia kialakításában. A védı allélek esetén az insulin gén átíródása fokozott a thymusban, ez pedig nagyobb arányban vezet az modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek autoreaktív T-lymphocyták negatív szelekciójához, így csökken a β-sejt irányú autoimmunitás rizikója.

Ennél a mechanizmusnál a másodlagos antitestek megjelenése IAA és inzulin gén függı. Az insulin géntıl független útvonal esetében IAA nem jelenik meg, az elsı antitest a glutaminsav-dekarboxiláz ellenes antitest GADA vagy a szigetsejt elleni citoplazmatikus antitest ICA.

Nat Struct Biol : Gregorieff et al. J Biol Chem : Cohen és munkatársai ben írták le az 1-es kromoszóma rövid karján a PTPN22 nevő gént, melynek fehérjeterméke egy tyrosine phosphatase, amely döntıen a lymphocytákban expresszálódik.

A PTPN22 gén szerkezetében ismert egy katalitikus domain és mellette egy prolin gazdag régió, ez tartalmazza a Csk tirozin kináz kötıhelyét és itt a A Trp variáns esetén az aminosavcsere a fehérje fokozott mőködését eredményezi, mely autoimmun betegségekre, így többek között 1-es típusú diabéteszre is hajlamosít. PTPN22 és a béta sejt-specifikus humorális autoimmunitás A PTPN22 W szerepet játszik az inzulin specifikus humorális autoimmunitás kialakításában - ez az effektus független az inzulin géntıl - a HLA genotípus befolyásolja - a hatás erısebb fiúkban A mutáció szupprimálja a T-sejt aktiválódást.

A cytotoxikus T-lymphocyta asszociált protein fı funkciója a T-sejt aktiváció negatív regulációja. Feltételezések szerint a betegségre hajlamosító diabetes orvostudomány és a kezelés i a CTLA4 receptor downregulációjának elmaradását okozza, ami a T-sejtek folyamatos aktivált állapotának fennmaradását eredményezi.

A CTLA génnek tehát döntı szerepe van az autoimmun válasz iniciálásában, fenntartásában és terminálásában.

Cukorbetegség

Az insulin gén és a PTPN22 gének befolyásolják az insulin-specifikus autoimmunitást. A PTPN22 meghatározó szerepő az autoimmun folyamat progressziójában.

E két hatás bonyolult interakcióban van a különbözı HLA variánsokkal. Mit hoz a jövı? Reméljük, hogy a nem túl távoli jövıben pedig lehetıségünk 12 12 lesz az így kiszőrt egyének esetén a prevenciós kezelés személyre szabott, modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek genetikai faktorok alapján optimalizált tervezésére. Immungenomika laboratórium Semmelweis Egyetem ben indult a Magyar 1-es Típusú Diabétesz Program, melynek legfontosabb célja a magyar lakosságban jelen lévı gének hajlamosító és védı hatásának feltárása és ennek felhasználásával egy a gyakorlatban hasznosítható, populáció-specifikus prediktív szőrési modell megalkotása.

A program koordináló központja az Immungenomika Laboratórium, mely a Semmelweis Egyetem 1.

A cukorbetegség típusai

Gyermekklinikája területén mőködik. A programban részt vesznek és kulcsfontosságú szerepet játszanak a klinikai centrumok, a hazai gyermekdiabetológiai központok valamint a Magyar Gyerekdiabétesz Regiszter ıszéig létrehoztunk egy egyedülálló országos DNS adatbankot több mint diabéteszes gyermek és családtagjaik mintáiból.

Új módszerek az 1. A szakma számára fontos körülmény, hogy ben megjelent az Európai Diabétesz Társaság és az Amerikai Diabétesz Társaság közös ajánlása, amely a 2-es típusú diabéteszben szenvedők. Az 1-es típusú diabétesznél az immunsejtek tévesen idegenként azonosítják és elpusztítják a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Világszerte mintegy millió ember él diabétesszel, közülük 10 százalékra tehető az 1-es típusba tartozók aránya.

A genetikai vizsgálatok elvégzése mellett ez évtıl indítunk el olyan vizsgálatokat, amelyekkel az 1-es típusú diabétesz prevenciójára tervezünk új módszereket kifejleszteni. Fı célunk a diabéteszes gyermekek életminıségének, a betegség diagnózisának és kezelési lehetıségeinek javítása, valamint a kórkép megelızésére hatékony módszerek kifejlesztése. Étrendi, életmód változtatás 2.

mi egy új mérföldkő a cukorbetegség kezelésében

A vércukorszint monitorozás újabb lehetıségei Dr. Körner Anna A vércukor önellenırzés a modern diabetológiai gondozás egyik legfontosabb vívmánya, amely lehetıvé teszi az inzulinkezelés, az étrend és a fizikai aktivitás egyensúlyának kialakulását és megtartását.

Az optimális anyagcsere kontroll megtartásával válik lehetıvé a diabetesz akut és krónikus szövıdményeinek megelızése, illetve progressziójuk késleltetése. Mindez érthetıvé teszi, hogy a laboratóriumi körülmények között idıszakosan végezhetı vércukorszint meghatározás mellett megszületett az igény a betegeknek a mindennapos életvitel keretei között, végezhetı vércukorszint önellenérzése iránt.

A glukométerek segítségével mért vércukorértékek továbbra sem alkalmazandók a diagnózis felállítására, hanem arra szolgálnak, hogy a betegek az állandóan változó életkörülmények között maguk ellenırizhessék a vércukorszintjüket. Az elsı vércukormérı készülékek hazánkban a es években jelentek meg és a as években terjedtek el.

viszketés és égő az intim zóna nőknél a cukorbetegség kezelésében

Ezek kezdetben meglehetısen nagyméretőek és viszonylag pontatlanok voltak, használatuk körülményes volt 1. A glukométerek az évek során megkisebbedtek és pontosabbak lettek, használatuk egyszerőbbé vált.

Folyamatosan csökkent az alkalmazandó vércsepp nagysága és a hagyományos ujjbegybıl történt vérvétel mellett alternatív vércsepp nyerési helyek is pld a végtagok is alkalmazhatóvá váltak. Napjainkban már sokféle készülék kapható, amelyek fejlesztése során egyre több, a beteg igényeit szolgáló szempontot sikerült megvalósítani, A ma használatos készülék hordozható, kismérető, elemmel mőködik, memóriájában a mért adatokat eltárolja. Magyarországon minden 18 év alatti diabeteszeses gyermek közgyógyellátás terhére térítésmentesen jut hozzá a DCont Personal nevő vércukormérı készülékhez, A DCont Personal Optimum Plussz elnevezéső készülék beszélô funkcióval is rendelkezik, amely elsısorban a rosszullátók számára fontos 1.

Ábra a.

cukor cukorbetegség a nem kezelés következményei

Léteznek olyan vércukormérık is, amelyekrıl az adatok külön program telepítése nélkül letölthetıek, és grafikusan, ill. Szükséges háttér: min. WindowsUSB-port, Internet böngészı. A letöltött adatok akár ben is elküldhetık a kezelıorvosnak 2. A folyamatos szöveti glukóz monitorozás Continuous glucose monitoring system, CGMS révén azokat a vércukorszint-ingadozásokat is észlelni tudjuk, amelyeket az eddigi, alkalomszerő mérési módszerekkel nem lehetett kimutatni.

A CGMS négy részbıl áll: a glukózmonitor, a subcutan glukózszenzor, az összekötı kábel és a számítógépegység alkotja 3.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

A monitor gyermektenyérnyi mérető, folyadékkristályos kijelzıvel és öt, egyszerően kezelhetı gombbal. A kijelzı nem jeleníti meg az aktuális vércukorértéket. A monitoron a pontos idı látható, illetve az egyes vércukormérések eredményének és a négy lehetséges eseménynek a inzulinbeadás, étkezés, hypoglykaemia érzése, testmozgás bevitelére ad lehetıséget.

A vizsgálat indikációját elsısorban a magas HbA 1c, az ellentmondás a vércukor napló és a HbA 1c között, valamint a rejtett éjszakai hipoglikémiák felfedezésére irányuló törekvés jelenti.

A CGMS jelenleg kifejezetten orvosi használatra alkalmas, már diagnosztizált diabeteses betegektıl származó eredmények retrospektív értékelésére, és az eredmények alapján a vércukorprofilban rejtve maradó alacsony, illetve magas értékek felderítésére.

Cukorbetegség cukor 5.6

Ennek alapján változtatható az inzulinkezelés, illetve a diéta. A glukóztrendeket naponkénti bontásban és összegzı grafikonon is ábrázolja a rendszer, illetve egy összesítı táblázatban mind a szenzor, mind a hagyományos vércukormérı által mért glukózszint átlagokat, tartományokat és szórást is bemutatja. Meghatározott kritériumok alapján értékeli a mért adatok megbízhatóságát. A CGMS továbbfejlesztése az ún. Guardian RT, amely már vezeték nélküli és rádiófrekvenciás úton kapja a jeleket a szenzortól 4.

Így nemcsak az orvos, hanem maga a beteg is azonnal be tud avatkozni.

A cukorbetegség elleni küzdelem új módszerei

A vércukor monitorozás továbbfejlıdése párhuzamosan zajlott az inzulinpumpák Continuous insulin infusion, CSII elterjedésével 5. Az inzulinpumpában kizárólag rövid hatású inzulint használunk, a táplálék elsısorban szénhidrát bevitelt a beteg által beadott bólus ellensúlyozza.

  • Inzulinfüggő cukorbetegség a tünetek kezelése
  • Magyar Diabetes Társaság On-line
  • Új módszerek az 1. típusú diabétesz kezelésére a gyermekeknél
  • Kolostor cukorbetegség kezelésében
  • Tamás Gyula Dr.
  • Aranyér és annak kezelése a cukorbetegek
  • Tunézia kezelés cukorbetegség

Az étkezések közötti idıszakban, illetve éjszaka a normális vércukor érték fenntartása a bazális ráta segítségével történik. Továbbá, MDI-ben a bólusok száma az étkezések számát behatárolja, ugyanakkor CSII-ben a bólusok száma a kívánt étkezések számához széles határok között illeszthetı.

A jelenleg használt inzulinpumpák nyitott rendszerőek, azaz mind a bázis beállítást, mind a bólus adagot a beteg orvos állítja be a hagyományosan mért vércukor értékek, a diéta és a testmozgás alapján. A vágyálom a mesterséges pankreasz, azaz az aspen kéreg kezelésére a 2. típusú cukorbetegség pumpa és a folyamatos vércukor-meghatározás modern módszerek iránt a diabétesz a gyermekek, ahol az inzulinpumpát a vércukor percrıl-percre változó szintjének megfelelıen egy mini számítógép vezérli, azaz zárják a kört, miáltal minden korábbinál nagyobb vércukor-stabilitás érhetı el, Bár számos kísérlet történt és történik a mesterséges pankreasz létrehozására, ez a klinikai gyakorlat számára ma még nem érhetı el.

Létezik azonban egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı inzulinpumpa Magyarországon is. A diabétesz kezelésének történetében elıször az inzulinpumpa magában foglal egy valós idejő, folyamatos glukózszint-mérı CGM rendszert is.

Ez az új technológia segítséget nyújt a pácienseknek abban, hogy azonnali korrigáló vagy preventív lépéseket tehessenek annak érdekében, hogy közel normális szinten tartsák vércukorszintjüket. Az inzulinpumpa által jelzett valós idejő glukózszint-eredmények lehetıvé teszik a páciensek számára, hogy egy hitelesítı ujjbegyszúrást követıen közvetlenül befolyásolhassák vércukorszintjük alakulását 6.

A szenzor által elvégzett glukózszint-mérések minden öt percben közvetítıdnek egy transzmitteren keresztül az inzulinpumpához, amely kijelzi a mért glukóz-értéket. A pumpán megjelennek továbbá a három-és 24 órás tendencia-grafikonok és felfelé illetve lefelé mutató nyilak segítségével mutatja a glukóz-szint változásának mértékét. Mindezek mellett egy riasztó figyelmezteti a pácienst abban az esetben, ha a glukóz-érték túl magas vagy túl alacsony lesz.

A pumpa rendelkezik egy hatékony, beépített Bolus Varázsló Bolus Wizard kalkulátorral, amely segítséget nyújt a betegeknek az étkezési bólus meghatározásában. Az intelligens inzulinpumpa figyelembe veszi a testben meglévı, még aktív inzulin mennyiségét is, és ennek alapján javasolja a megfelelı inzulinadagot, meggátolva ezzel a hypoglikémiás epizódok kialakulását. Bár a szenzoros pumpa megjelenése igazi áttörést jelent a diabetesz terápiában, ez még mindig nem a mesterséges pankreasz! Ehhez szükség van megfelelı algoritmusok megvalósítására, amelyek révén a vércukorszint alapján az inzulin adagolás automatikusan történik.

az élő és holt víz kezelés cukorbetegség

Ha a "hurkot" zárni tudjuk, megvalósul a mesterséges pankreasz 7. Az analóg inzulinok szerepe a gyermekkori diabetesben Dr. E V Idıpont-napszak L Adapted from: 1. Leahy JL. Insulin Therapy.

Nem képes utánozni a fiziológiás endogén inzulin elválasztást étkezést követıen Hatáskezdete 30 perccel beadás után jelentkezik uralható ha 30 perccel elıbb adjuk be Csúcskoncentrációját óra alatt lassan éri el nincs korai, gyors inzulinválasz a posztprandiális idıszak kritikus ideje alatt Beadását követıen órát perzisztál köztes étkezés szükséges Hatástartama dózisfüggı Felszívódása és hatástartama függ a beadás helyétıl Analógokon alapuló ICT - elvárások D.

Aventis Pharma Web site. Available at: Accessed March 19, A glargin hatásmechanizmusa A Lantus oldatban marad a savas ph-jú ampullában Beadás után amorf mikroprecipitátumot képez a subcutan szövetben a neutrális ph hatására Lassan szabadul fel, a mikroprecipitátumból csúcshatás nélküli bázis inzulin pótlást biztosítva a napi egyszeri beadási idıpontok között A steady-state koncentráció az elsı dózis beadása után nappal alakul ki, majd a beteg éhomi vércukor értékeinek függvényében titrálni kell!

Fontos információk